KPN heeft op 13 april jl. aangekondigd over te gaan tot uitfasering van de bestaande enkelvoudige ISDN1, enkelvoudige en meervoudige ISDN2 en meervoudige PSTN diensten per 1 september 2019. Deze aankondiging is in lijn met de contractuele afspraken van KPN met wholesale afnemers en met de verplichtingen uit het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2017 van de ACM. Voor ISDN15/20 en 30 geldt dat KPN deze dienstverlening tenminste tot 1 januari 2021 blijft ondersteunen.

 

 

Onze Hosted Voice en SIP Trunk dienstverlening vormt uw antwoord op de behoefte aan toekomstvaste telefonie oplossingen. Graag helpen wij u bij het converteren naar onze diensten.

Wilt u een afspraak? Neem contact op met verkoop via 038-3766222 (optie 2) of via mail: verkoop@merict.nl .

 

Chat met Mer