Partner van MVO NederlandMVO_Partner_Plus_Logo_RGB
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei, innovatie en winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Mer onderschrijft de visie op MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen.

MVO activiteiten
Om producten of diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wens van de afnemer, zijn bedrijven continu bezig met innovatie. Omdat steeds meer afnemers waarde hechten aan duurzaamheid, zijn veel productinnovaties hierop gericht. Vernieuwingen in de manier waarop het werk is georganiseerd verhogen de arbeidsproductiviteit én de kwaliteit van arbeid. Mer is een innovatieve organisatie die met branchegerichte ICT oplossingen zorgt voor efficiëntere bedrijfsprocessen.

 

Chat met Mer