Welke impact heeft de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie?

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy van kracht en de huidige Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Meldplicht datalekken, wordt vervangen door Europese afspraken.

De GDPR versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoongegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt -meer dan nu- op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Iedere organisatie krijgt te maken met deze nieuwe privacyregelgeving. De impact ervan hangt af van een aantal zaken: welke, hoeveel en op op welke wijze u persoonsgegevens van klanten, personeel en relaties verwerkt, beheert, opslaat en gebruikt.

 

Voor vragen en/of advies, neem contact op met 038-3766222 (verkoop) of mail met verkoop@merict.nl

 

Chat met Mer