Winkelmand (0)

PortaDial Interface Type 6

De Interface Type 6 is een apparaat dat zelf een aantal ingestelde telefoonnummers belt als er iemand op de knop drukt van één van de vier aangesloten deurtelefoons. Deze nummers zijn vrij programmeerbaar. Voor iedere deurtelefoon kan er een nummerreeks geprogrammeerd worden. Als het eerste nummer in gesprek is, zal de Interface automatisch het volgende ingestelde telefoonnummer bellen.

Er is per deurtelefoon een ingebouwd TDK-Relais aanwezig. Hiermee kan tijdens de verbinding de deur worden geopend door middel van het indrukken van de #-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel neer te leggen, zodat de Interface kan afschakelen middels diverse detectie-methodes. Men kan ook zelf naar de Interface toe bellen om een verbinding te krijgen met de deurtelefoon of om de telefoonnummers op afstand te kunnen programmeren.

Als optie is de Interface eventueel uit te voeren met een dag-nachtstand. Hiervoor wordt een ingang op de Interface gecreëerd die door middel van een potentiaal-vrij contact kan worden geactiveerd.

Deze Interface heeft 6 teksten onderverdeeld in:

 • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt weergegeven voordat het nummer wordt gekozen.
 • Vier meldteksten, voor iedere deurtelefoon één, die aan de ontvanger wordt weergegeven zodat deze weet welke deurtelefoon actief is.
 • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt gegeven wanneer het gebelde nummer niet beantwoord wordt. Hierin kan medegedeeld worden wat dan te doen.

Deze zes teksten zijn vrij inspreekbaar en iedere tekst is afzonderlijk aan of uit te zetten.

Faciliteiten:

 • Vrij programmeerbaar telefoongeheugen voor vier telefoonnummers van maximaal 19 tekens.
 • Eenvoudige programmering met een TDK-telefoontoestel.
 • Op afstand te programmeren door in te bellen op de Interface.
 • Programmeerbare pincode voor toegang na het inbellen en voor het programmeren.
 • Met vier deuropenercontacten voor 6 A met instelbare tijdsduur 0-9 seconden.
 • Zes vrij inspreekbare meldteksten.
 • Tijdsduur voor het ingedrukt houden van de belknop, voordat de Interface actief wordt.
 • Instelbare maximale verbindingstijd.
 • Volledige detectie voor bezettoon, spraak enzovoorts ten behoeve van automatisch kiezen.
 • Op afstand aan en uit te zetten.
 • Geschikt voor het kiezen naar: Tone-Only, Semadigit, Buzzers en GSM.
 • Dag- en nachtstand (als optie te leveren).

Interface Type 6 in combinatie met een PortaDial Type 1A en 1B
In plaats van vier deurtelefoons met 1 drukknop is het ook mogelijk om twee deurtelefoons met 2 drukknoppen of een deurtelefoon met 4 drukknoppen aan te sluiten.

De werking zal dan als volgt zijn:
Voor iedere drukknop kan er een telefoonnummer en identificatietekst geprogrammeerd worden. Wordt er op één van de drukknoppen gedrukt, dan zal de bezoeker de algemene welkomsttekst te horen krijgen. Deze tekst kan bijvoorbeeld luiden: “Een ogenblik geduld a.u.b. u wordt doorverbonden.”
Tijdens deze tekst kiest de Interface al de voorgeprogrammeerde nummers. Dit kan een intern toestelnummer zijn, een extern nummer of zelfs een 06-nummer. Is het eerste nummer in gesprek, dan zal de Interface automatisch het volgende nummer bellen. Wordt er opgenomen bij het gebelde nummer, dan zal deze persoon de desbetreffende identificatietekst te horen krijgen waarna een spreek-luisterverbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Men kan nu de deur automatisch openen door op de #-toets te drukken van het telefoontoestel om de bezoeker binnen te laten. Wil men meerdere contacten kunnen sturen tijdens deze verbinding dan is de Interface zo te programmeren dat alle vier de contacten bedient kunnen worden. Men kan deze contacten dan bedienen door respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 te drukken op het telefoontoestel. De verbinding met de deurtelefoon kan verbroken worden door de hoorn neer te leggen, zodat de Interface afschakelt op bezettonen of een kiestoon of men kan de verbinding direct verbreken door een *-toets te drukken voordat de hoorn neergelegd wordt.

 516,25

Zelfkiezende Interface voor maximaal vier deurtelefoons welke voorzien zijn van ieder één drukknop.